Showing 1–12 of 24 results

Keo Shin-Etsu silicone có khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, khả năng chịu lạnh, tính chất điện môi và khả năng tháo rời, và độ bám dính tốt của fer (áp lực nhạy cảm) với một mảng rộng các chất nền. Chúng tạo ra chất kết dính lý tưởng cho băng, màng bảo vệ và các ứng dụng khác, nơi độ tin cậy là chìa khóa.

Keo Silicone ShinEtsu

Keo Shin-Etsu Silicone sealant AA

Keo Silicone ShinEtsu

Keo Shin-Etsu Silicone Sealant NN

Keo Silicone ShinEtsu

Keo ShinEtsu KS 612

Keo Silicone ShinEtsu

Keo ShinEtsu Silicone Sealant 90N

Keo Silicone ShinEtsu

Keo ShinEtsu Silicone Sealant N