Showing 1–12 of 24 results

Các sản phẩm dầu mỡ Shin-Etsu. Mỡ silicone bắt đầu với một loại dầu gốc của chất lỏng silicon, được bổ sung các chất phụ gia và chất độn khác nhau (xà phòng kim loại, vv). Mỡ silicone thể hiện sự ổn định oxy hóa nhiệt trên một phạm vi nhiệt độ rộng, cung cấp khả năng chống ẩm tốt và được sử dụng chủ yếu để bôi trơn.

Dầu mỡ ShinEtsu

Dầu ShinEtsu KF 96SP

Dầu mỡ ShinEtsu

Dầu ShinEtsu KS 66

Dầu mỡ ShinEtsu

Dầu silicone ShinEtsu KF 54

Dầu mỡ ShinEtsu

Dầu silicone ShinEtsu KF 69

Dầu mỡ ShinEtsu

Keo Silicone ShinEtsu KE 4890

Dầu mỡ ShinEtsu

Keo Silicone ShinEtsu KE 4898T

Dầu mỡ ShinEtsu

Mỡ bôi trơn ShinEtsu G 30L